Hoppa till innehåll

Arbetslös Standard och arbetslös de Luxe

16/01/2011

Standard eller de Luxe

Det är skillnad på folk och folk och precis som med bilar så finns det alltid en standardtyp och en de Luxetyp. Om man inte visste det tidigare så blir man upplyst om detta när man läser Arbetsförmedlingens, Försäkringskassans och Regeringens hemsidor och faktablad. Här får man svart på vitt att många krav och ekonomiska ersättningar inte alltid följer logikens lagar. Vad du erhåller i ersättning beror i mångt och mycket på vem du är och varifrån du kommer.

Så frågan är vilken typ av arbetslös du själv är, Standard eller de Luxe? En stor del arbetslösa kan enligt lagen tvingas flytta till annan ort om bostad kan ordnas inom rimlig tid. Andra behöver däremot inte röra sig en millimeter för att erhålla ersättningar och stöd av olika slag. En del får några hundra kronor per dag och förbjuds att arbeta extra om tillfälle skulle ges. Andra kan få tjäna upp till 8000 kronor per månad vid sidan om utan reducering av en skattebefriad ersättning.

Man blir en aning konfunderad när men studerar denna information och undrar följaktligen varför det är så. Det vore klädsamt om arkitekterna bakom dessa regler och förordningar steg fram och förklarade det hela. Varför vissa arbetslösa anses vara värda mer än andra.

För det kan väl inte vara så enkelt som att man vill så split mellan grupperna? Att härska genom söndring trodde jag var ett förlegat sätt att styra en nation men…

Att vi skulle vara lika inför lagen är det väl ingen som tror på längre. Men att även så stora olikheter mellan arbetslösa fanns var överraskande. Kanske är det som en kvällstidning uttryckte det “Vi gillar olika”! Jag tror dock inte att det var detta de menade med det uttrycket

Inkomsternas olika ansikten

All information som är komprimerad till ett minimum på denna sida är hämtad från Arbetsförmedlingens hemsida, Försäkringskassans hemsida och Regeringens hemsida. Informationen på dessa sidor ger tillsammans en helhet som i sin tur gör det något enklare att studera fenomenet. Det tar lite tid men för att få hela bilden klar för sig, och dess konsekvenser, bör man kanske göra det.

Här är, som jag ser det, fyra sätt att försörja sig som medborgare i Sverige 2011 plus ett femte sätt som enbart är få förunnat. Hur många dessa “få” är vet jag inte men det finns säkert statistik på detta. Jag ber att kanske få återkomma i det ärendet då det är relevant i sammanhanget.

1. Att arbeta och få lön

Det absolut bästa sättet för att kunna leva ett drägligt liv och kunna hitta på trevliga och roliga saker. Rekommenderas varmt om och när tillfälle ges.
Inkomst:  Mycket varierande men alltid lika välkommen: Beskattningsbar inkomst..
Information: Tillåtet att arbeta så mycket man kan, vill och orkar.

2. Att vara arbetslös och utnyttja sin a-kassa

Kan man klara sig relativt bra på under begränsad tid om man anpassar sig en aning. Bör utnyttjas med förstånd och god planering. En kurs då och då hjälper till för att hushålla med dagarna. Helt lagligt och bra tillfälle att lära sig nya saker.
Inkomst: Procent av tidigare inkomst. Försäkring mot inkomstbortfall bör om möjligt ha tecknats i tid. Beskattningsbar inkomst.
Information: Inte hållbart i längden men ibland har man inget val. Gör det bästa av rådande situation så brukar det bli bra. Kan krävas att flytta till annan ort för att arbeta.

3. Att vara utförsäkrad och erhålla försörjningsstöd

Inget man vill tala högt om.
Inkomst: Enligt riksnorm. Inget utrymme för beskattning på grund av stödets storlek.
Information: Vid lönearbete reduceras försörjningsstödet med motsvarande summa som den erhållna lönen. Kombination lönearbete och försörjningsstöd är tillåtet. Försörjningsstödets storlek påverkas av om någon annan i familjen har inkomster. Vinstpengar från t. ex spel som sätts in på ditt bankkonto räknas som inkomst.varvid försörjningsstödet reduceras med motsvarande belopp. Så skall du vinna, så se till att vinna mycket!

4. Fas 3, aktivitetsersättning plus försörjningsstöd

Inte heller något som man vill tala högt om.
Inkomst: Som lägst 223 kronor per dag, 5 dagar per vecka och försörjningsstöd enligt riksnorm. Ersättningsdelen på 223 kronor är beskattningsbar. Försörjningsstödets storlek påverkas av om någon annan i familjen har inkomster.
Information: Oavlönat arbete som utförs hos så kallade anordnare. Lönearbete under praktiktiden är inte tillåtet.

Se punkt 3 gällande spelvinst och försörjningsstöd.

5. Att vara nyanländ och erhålla etableringsersättning

En ersättning endast avsedd för de nyanlända. Ersättningen är tänkt att stimulera de nyanlända till att jobba och att delta i etableringsinsatser.
Inkomst: 308 kronor per dag, 5 dagar per vecka. Ej beskattningsbar inkomst. Jämför med punkt 4 där aktivitetsersättningen på 223 kronor är beskattningsbar.
Information: Lönearbete tillåtet upp till 8.000 kronor per månad utan reducering av ersättningen om lönearbetet inte ingår i etableringsplanen. Vid lönearbete som genererar över 8 000 kronor på en månad kommer etableringsersättning att minskas med hälften av det belopp som överstiger 8 000 kronor. Kan inte krävas att flytta till annan ort. Ersättningsnivån påverkas inte av om någon annan i familjen har inkomster.
Jämför med punkterna 2, 3 och 4 där lönearbete, familjens övriga inkomster och nekande till flytt påverkar stöd och ersättningar och arbete helt förbjuds.

Sammanfattning

Enligt ovanstående information som grundar sig på de offentliga uppgifter som finns att tillgå i tryckt och digital form så framträder två typer av arbetslösa.

Den första typen är den som länge kan ha varit verksam i svenskt yrkesliv men av olika anledningar inte har arbete för tillfället.

Den andra typen är en arbetslös som nyss anlänt till Sverige men som redan i initialskedet anses vara värd mer per dag än den första typen. Och också är fri att arbeta med lön.

Typ 1: Arbetslös Standard

Berättigad 223 kronor per dag 5 dagar per vecka. Summan är beskattningsbar. Den arbetslöse har inte rätt att utföra lönearbete under praktiktiden (tiden för utfört gratisarbete) hos en anordnare. Eventuellt försörjningsstöd påverkas av om någon annan i familjen har inkomster.

Exempel arbetslös utförsäkrad i Fas 3
223 kronor x 5 dagar x 4 veckor = 4 460 kronor (skatt dras på denna summa)
Försörjningsstöd kan erhållas för att uppnå existensminimum.(cirka 3 680 kronor för ensamstående 2009)
Tillåten inkomst utöver försörjningsstödet = får ej arbeta under fas 3-perioden. Familjens övriga inkomster påverkar storleken på försörjningsstödet.

Typ 2:  Arbetslös de Luxe

Berättigad 308 kronor per dag, 5 dagar per vecka. Summan är inte beskattningsbar. Den arbetslöse har rätt att utföra lönearbete upp till en summa av 8 000 kronor under tiden etableringsersättning erhålls. Ersättningsnivån påverkas inte av om någon annan i familjen har inkomster.

Exempel arbetslös nyanländ i aktivitet
308 kronor x 5 dagar x 4 veckor = 6 160 kronor (ingen skatt dras på denna summa)
Tillåten inkomst utöver etableringsersättningen = 8 000 kronor per nyanländ
Familjens övriga inkomster påverkar inte etableringsersättningen.

Om ni som läser detta har en förklaring eller ytterligare information som kan kasta ett nytt och beskrivande ljus över situationen skulle jag vara mycket tacksam. För detta kan väl inte ses som acceptabelt i Sverige 2011, eller?

Informationen i sin helhet finns på Arbetsförmedlingens hemsida, Försäkringskassans hemsida och Regeringens hemsida.

Det jag inte förstår det retar mig anser
Garm

Annonser

From → Politik

8 kommentarer
 1. Katitzi permalink

  De ersättningsdagar man får via arbetslöshetsförsäkringen tickar på även om man går ”en kurs då och då” om dessa sker via Af. Annat är det om man väljer att läsa med studiemedel.
  Jag undrar vilken typ av ”tjänstemän” som ägnar sig åt att utarbeta förslag till politikernas beslut?
  Jag är inte nöjd med alla lagar och regler i Sverige men vill man förändra handlar det om att påverka själv. Att rösta när tillfälle ges och själv göra sin röst hörd. Trevligt med engagerade människor :-)

 2. @lotta permalänk.
  Jag håller med dig om att många, alltför många, tycker illa om invandrare för att många av dem kanske utnyttjar sveriges generösa bidrag. Men den islkan är lika meningslös som missriktad. Det är inte invandrarna som skapat dessa bidrag. De är inte dummare än att de tittar sig omkring i sina hemländer och tänker: ”Fan, vi kan ju få det bättre” Det västerländska systemet är någonting helt främmande för dem. I derass hemländer existerar inte socialbidrag och dylikt så många, om inte de flesta, av dagens flyktingar och anhöriga har ingen förståelse för konceptet.

  Socialisterna underhåller synen på att pengarna kommer från ingenstans. De sociala förmånerna fungerar så länge det finns pengar till det. Den sociala politiken är anpassat till att det finns så många skattebetalare och är för att dessa skattebetalare ska ha ett skyddsnät. De höga skatterna är ett nödvändigt ont för att de som hamnar i obestånd ska få mat och husrum.
  Men vänstern, och i allt högre grad borgarna, har utvidgat denna socialpolitik till resten av världen också. Däri ligger problemet, inte invandrarna i sig.

  Den sortens invandrare som kommer idag har förvisso kulturrelaterade problem som krockar med det västerländska, men det är en annan sak anser jag. Det är mer konstruktivt att rikta sitt ”tycka illa om” mot de som faktiskt orsakar problemen i sverige och väst: De politiskt korrekta som anser att det är västs skyldighet att dränera sin ekonomi i deras version av ”medmänsklighetens” namn.

 3. Vervain permalink

  Du glömmer nämna att eftersom etableringsersättningen inte är beskattningsbar räknas inkomsten som 0 kronor vid till exempel ansökan om bostadsbidrag, dvs även vid en relativt låg hyra kan man få en hel del därifrån. De som inte har rätt till bostadsbidrag får istället ett ”bostadstillägg” som innebär att på en hyra upp till 5400 kompletterar FK så att du betalar max 1800 kronor, man kan alltså ha en ganska dyr lägenhet som ensamstående och ändå betala väldigt lite hyra. Man räknas som nyanländ upp till 24 månader efter PUT enligt de regler som trädde i kraft 1/12-10.

 4. mittmoto permalink

  Detta är inte allt, kola pensionerna där har du en rysare. invandrade som kommer som anhöriga till ett ankare har nått man kallar ÄFS
  ”Syftet med detta stöd är att utradera socialbidragsberoende hos denna grupp och därigenom täta maskorna i vårt gemensamma skyddsnät”
  Ingela Thal’en 2002

  ÄFS är ett fast belopp som tilldelas inflyttade som kanske aldrig betalat skatt i Sverige, som har detta även om man åker tillbaka till sitt ursprungsland och jobbar.

 5. Mycket intressant att se konkreta siffror på det man tidigare bara anat. Bra jobbat!

  Vad är definitionen på en ”nyanländ”? Hur länge varar det tillståndet?

 6. susanna svensson permalink

  Konsekvensen blir ju så som du säger Lotta men vi får inte glömma att det inte är invandrarnas fel utan de tjänstemän som utarbetar förslag som sedan politikerna beslutar om.

 7. lotta permalink

  Är det såhär så är det inte konstigt att många svenskar tycker ila om invandrare- Det är inte klokt.

Trackbacks & Pingbacks

 1. Floskelsprutande politisk och medial maktelit hämmar debatt « Politiskt Inkorrekt

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s